Thứ 2, ngày 29/11/2021

Album: Album ảnh kỷ yếu khoa Dược kỷ niệm 50 năm thành lập trường