Thứ 5, ngày 04/03/2021

Album: Album ảnh kỷ yếu khoa Dược kỷ niệm 50 năm thành lập trường