Thứ 4, ngày 08/07/2020

Album: Album ảnh kỷ yếu khoa Dược kỷ niệm 50 năm thành lập trường