* Thông tin chung

  - Khoa Dược được thành lập ngày 12 tháng 6 năm 2008

  - Tổng số cán bộ hiện có: 60

  - Trình độ chuyên môn: PGS: 01, Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ: 32; CKII: 01;  Đại học: 9; KTV: 14; YC:03

*  Chức năng năng nhiệm vụ của khoa Dược:

  - Giảng dạy.

  - Nghiên cứu khoa học.

  -  Đào tạo và tự đào tạo.

  - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

* Thành tích đã đạt được:

 - Giảng dạy cho các đối tượng: Đại học Dược, Đại học Y, Cử nhân điều dưỡng, Bác sỹ CKI, Bác sỹ CKII, Bác sỹ nội trú bệnh viện, cao học, Nghiên cứu sinh.

 - Hoàn thành 50 đề tài khoa học cấp trường, 5 đề tài cấp bộ được ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương.

* Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa: 

Họ và tên: PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Năm sinh: 1967

Chức danh: Trưởng khoa

Số điện thoại: 0912211526

Địa chỉ email: Tranvantuanyktn@gmail.com

2. Phó khoa

Họ và tên: DSCKII. Hoàng Thị Cúc

Năm sinh: 1969

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Số điện thoại: 091735760

Địa chỉ email: hoangcuctn@gmail.com

3. Phó khoa

Họ và tên: Ths Nguyễn Tiến Phượng

Năm sinh: 1960

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Số điện thoại: 01236405999

Địa chỉ email: tienphuongydtn@gmail.com

* Các bộ môn trong khoa Dược

I. BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG 

* Tên đơn vị: Bộ môn Dược lâm sàng

* Ngày thành lập: Bộ môn Dược lâm sàng được thành lập năm 2004

* Danh sách cán bộ của bộ môn

TT

Họ và tên Chức danh  Số điện thoại Email
1 PGS.Ts.Trần Văn Tuấn Trưởng bộ môn 0912211526 tranvantuanyktn@gmail.com
2 Ths Đỗ Lê Thùy Giảng viên 0915465483 dolethuytn@gmail.com
3 Ths. Bùi T Quỳnh Nhung Giảng viên 0983092304 nhungdls@yahoo.com
4 Ths  Nguyễn Thị Phương Quỳnh Giảng viên 0917368748 quynhdlstn@gmail.com
5 Ths. Hoàng Thái Hoa Cương Giảng viên 0912271076 drcuongdhy@yahoo.co

 II. BỘ MÔN DƯỢC LIỆU

* Ngày thành lập: Bộ môn Dược liệu - Thực vật dược được thành lập vào tháng 04 năm 2004.

* Chức năng, nhiệm vụ

      - Trực tiếp giảng dạy môn Dược liệu và Thực vật Dược cho đối tượng Đại học Dược chính quy và Chuyên tu dược

      - Từng bước hoàn thiện giáo trình, giáo án phục vụ giảng dạy môn học Thực vật Dược, Dược liệu, Dược cổ truyền cho các đối tượng SV chuyên ngành dược

      - Nghiên cứu khoa học

  *Danh sách cán bộ của bộ môn

TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Email
1 Ths Phạm Thị Tuyết Nhung Trưởng BM 0912 661 136 nhungduoclieu@gmail.com
2 Ths Đinh Phương Liên P.Trưởng BM 0912 477 573 Dinhphuongliendl.@gmail.com
3 Ths Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên 0982 011 623 nguyenhuyentnvp@gmail.com
4 Ths Nông Thị Anh Thư Giảng viên 0989 085 276 pgvpharco@yahoo.com
5 Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên 01675 278891 thuthuyduoclieu@gmail.com
6 Ths Đỗ Thị Thúy Hòa Giảng viên 0978 575 939 thuyhoa1107@gmail.com
7 Ths Ngô Thị Huyền Trang Giảng viên 01656 266 043 hanhtinhnho@gmail.com
8 Ths Nguyễn Quốc Thịnh Giảng viên 0989 710 995 nqt2787@gmail.com
9 Ths Phạm Thùy Linh Giảng viên 0977404151  
10 Lương Thị Lựu KTV 0978 159 018 luubun@gmail.com
11 Nguyễn Quý Bẩy KTV 0977 872 068  
12 Nguyễn Thị Huyền KTV 01689 444 379  
13 Nguyễn Thị Ngọc Linh KTV 0949 892 292  
14 Trần Thị Chuốt Y công 0947 629 934  

III. BỘ MÔN DƯỢC LÝ

 * Ngày thành lập: Bộ môn Dược lý được thành lập vào tháng 7 năm 1968

 * Chức năng, nhiệm vụ bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Dược lý, Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản lý dược, Kinh tế dược cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ của bộ môn

TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Email
1 Ths Nguyễn Tiến Phượng Trưởng BM 01236 405 999 tienphuongydtn@gmail.com
2 Ths Đinh Thị Thu  Ngân P.Trưởng BM 0986 519 345 dinhngan.1602@gmail.com
3 Ths Trần Ngọc Anh Giảng viên 0989 659 496 ngocanhytn@gmail.com
4 Bs Nguyễn T Phương Thảo Giảng viên 0912 4054 440 phuongthao85_vn@yahoo.com
5 Ths Đinh Thị Thu  Ngân Giảng viên 0986 519 345 dinhngan.1602@gmail.com
6 Ths Ngô Thị Mỹ Bình Giảng viên 0985 699 185 mybinh.tn@gmail.com
7 Ths Lại Thị Ngọc Anh Giảng viên 0984 558 563 Laingocanh.tn@gmail.com
8 KTV Nguyễn Khánh Ly KTV 0978 700 328 khanhly.dly@gmail.com
9 KTV Trần Hải Yến KTV 0942 079 666  
10 DS Nguyễn Văn Dũng Giảng viên 01699 969 333 dung.dhdtn@gmail.com
11 YC Đàm Thị Thoa   0946 717 760  

IV. Bộ môn Quản lý & KTD

* Ngày thành lập:  

* Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Pháp chế dược, Kinh tế dược, PT Hoạt động kinh doanh

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

 

TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Email
1 Ths Lương Hoàng Trưởng P.Trưởng BM 0911 232 309 truongydtn@gmail.com
2 DSCK II Hoàng Thị Cúc Giảng viên  0912 735 760  hoangcuctn@gmail.com
3 Ths Dương Ngọc Ngà Giảng viên 0972 528 268 duongngocngadkh@gmail.com
4 Ths Trần Thị Bích Hợp Giảng viên 01292 629 149 ttbh.1981@yahoo.com.vn
5 Ths Nguyễn Văn Lâm Giảng viên 0946 600 585 namgangthep@gmail.com

 

V. Bộ môn Hóa dược

* Ngày thành lập:  Bộ mônHóa dược được thành lập ngày 16 tháng 09 năm 2004.

* Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Hóa dược, Kiểm nghiệm dược, Hóa lý dược cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân cônng.

 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại  Email
1 Ths Đoàn Thanh Hiếu Trưởng BM 0943 729 898 chiaki200481@gmail.com
2 Ths Bùi Thị Thanh Châm P. Trưởng BM 0987 895 949 muathinamxua@gmail.com
3 Ts Nguyễn Thu Quỳnh Giảng viên 01232 969 898 quynhhdytn@gmail.com
4 Ths Nguyễn Quang Huy Giảng viên 0984 100 039 huydhyd@gmail.com
5 Ths Nguyễn Khắc Tùng Giảng viên 0968 193 986 tungyduoctn@gmail.com
6 Ths Nguyễn Thị Quỳnh Giảng viên 0963 027 885 quynhdhd1@gmail.com
7 Ths Bùi Thị Luyến Giảng viên 0985 671 586 builuyentn@gmail.com
8 Ths Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên 01674 687 721 hanhnguyen1388@gmail.com
9 Đặng Thị Hương Giang KTV 0978 800 008 duonggiang08@gmail.com
10 Ngô Thị Loan KTV 01684 377 986  
11 Trịnh Hương Ly KTV 0973 763 324  
12 Phan Thị Mai Y công 01689 326 270  

VI. Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược

 

* Ngày thành lập:  Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược được thành lập ngày 16 tháng 09 năm 2004.

* Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Công nghệ sản xuất dược phẩm, Bào chế sinh dược học cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân cônng.

*Danh sách cán bộ của bộ môn

TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Email
1 Ths Đồng Thị Hoàng Yến Trưởng BM 0915 072 636 knhoangyendhy@gmail.com
2 Ths Phạm Thị Thanh Tâm P.Trưởng BM 0973 539 836 tamtaudk1@gmail.com
3 Ths Nguyễn Duy Thư Giảng viên 0945 576 557 ndthu2008@gmail.com
4 Ths Đồng Quang Huy Giảng viên 0916 713 805 huydongquangh@gmail.com
5 Ths Phạm Thị Hiền Giang Giảng viên 0988 960 613 hiengiang158@gmail.com
6 Ths Nguyễn Mạnh Linh Giảng viên 01236 571 357 isomasterlinh@icloud.com
7 Ds Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên 0985 238 314 ngock3a@gmail.com
8 Ths Nguyễn T Hồng Thúy Giảng viên 0979 856 075 nguyenhongthuytn90@gmail.com
9 Ds Nguyễn T Lan Hương Giảng viên 01689 965 673 lanhuongdhydtn@gmail.com
10 KTV Đoàn Chi Mai KTV 0977 677 688 chimaidhyd@gmail.com
11 KTV Lê Thị Hải Yến KTV 0982 492 866 chiptenkg@gmail.com
12 KTV Bùi Hồng Việt  KTV 0989 411 884 abctn2002@gmail.com