* Ngày thành lập:  Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược được thành lập tháng 10 năm 2004

* Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Bào chế CND, Bào chế sinh dược học cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ BM Bào chế CND

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Đồng Thị Hoàng Yến Trưởng bộ môn knhoangyendhy@gmail.com
2 Phạm Thị Thanh Tâm P. Trưởng BM tamtaudk1@gmail.com
3 Nguyễn Duy Thư Giảng viên ndthu2008@gmail.com
4 Đồng Quang Huy Giảng viên huydongquangh@gmail.com
5 Nguyễn Mạnh Linh Giảng viên isomasterlinh@icloud.com
6 Phạm Hiền Giang Giảng viên hiengiang158@gmail.com
7 Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên Ngock3a@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hồng Thúy Giảng viên nguyenhongthuytn90@gmail.com
9 Nguyễn Thị Lan Hương Giảng viên lanhuongdhydtn@gmail.com
10 Bùi Hồng Việt KTV abctn2002@gmail.com
11 Lê Thị Hải Yến KTV chiptenkg@gmail.com
12 Đoàn Chi Mai KTV Maichi84us@gmail.com