* Ngày thành lập: Bộ môn Hóa dược được thành lập ngày 09 tháng 04 năm 2004

 * Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

          - Giảng dạy các học phần Hóa lý dược, Hóa dược, Kiểm nghiệm cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ Bộ môn Hóa dược

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Đoàn Thanh Hiếu Trưởng Bộ môn chiaki200481@gmail.com
2 Bùi Thị Thanh Châm P. Trưởng BM muathinamxua@gmail.com
3 Nguyễn Thu Quỳnh Giảng viên quynhhdytn@gmail.com
4 Nguyễn Quang Huy Giảng viên huydhyd@gmail.com
5 Nguyễn Khắc Tùng Giảng viên tungyduoctn@gmail.com
6 Nguyễn Thị Quỳnh Giảng viên Quynhdhd1@gmail.com
7 Bùi Thị Luyến Giảng viên builuyentn@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên hanhnguyen1388@gmail.com
9 Đặng Thị Hương Giang KTV duongiang08@gmail.com
10 Ngô Thị Loan KTV  
11 Trịnh Hương Ly KTV  
12 Phan Thị Mai Y công