* Ngày thành lập: Bộ môn Dược lý được thành lập vào tháng 7 năm 1968

 * Chức năng, nhiệm vụ bộ môn

 - Giảng dạy các học phần Dược lý, Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản lý dược, Kinh tế dược cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

 - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ Bộ môn Dược lý

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Nguyễn Tiến Phượng Trưởng bộ môn tienphuongydtn@gmail.com
2 Lương Hoàng Trưởng P.Trưởng BM truongydtn@gmail.com
3 Nguyễn Văn Lâm Giảng viên namgangthep@gmail.com
4 Trần Thị Bích Hợp  Giảng viên ttbh.1981@yahoo.com.vn
5 Dương Ngọc Ngà Giảng viên duongngocngadkh@gmail.com
6 Trần Ngọc Anh Giảng viên ngocanhytn@gmail.com
7 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên phuongthao85_vn@yahoo.com
8 Đinh Thị Thu Ngân Giảng viên dinhngan.1602@gmail.com
9 Ngô Thị Mỹ Bình Giảng viên mybinh.tn@gmail.com
10 Lại Thị Ngọc Anh Giảng viên Laingocanh.tn@gmail.com
11 Nguyễn Văn Dũng Giảng viên dung.dhdtn@gmail.com
12 Nguyễn Khánh Ly KTV khanhly.dly@gmail.com
13 Đàm Thị Thoa Y công