* Ngày thành lập: Bộ môn Dược lý được thành lập vào tháng 7 năm 1968

 * Chức năng, nhiệm vụ bộ môn

 - Giảng dạy các học phần Dược lý cho các đối tượng sinh viên Đại học Dược hệ chính quy 5 năm, hệ tập trung 4 năm.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

 - Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Nhà trường, Khoa phân công.

* Danh sách cán bộ Bộ môn Dược lý

TT Họ và tên Chức danh Email
1 Nguyễn Tiến Phượng Trưởng bộ môn tienphuongydtn@gmail.com
2 Trần Ngọc Anh Giảng viên ngocanhytn@gmail.com
3 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên phuongthao85_vn@yahoo.com
4 Đinh Thị Thu Ngân Giảng viên dinhngan.1602@gmail.com
5 Ngô Thị Mỹ Bình Giảng viên mybinh.tn@gmail.com
6 Lại Thị Ngọc Anh Giảng viên Laingocanh.tn@gmail.com
7 Nguyễn Văn Dũng Giảng viên dung.dhdtn@gmail.com
8 Nguyễn Khánh Ly KTV khanhly.dly@gmail.com
9 Trần Hải Yến KTV  
10 Đàm Thị Thoa Y công