Thứ 5, ngày 13/06/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 09, tòa nhà 11 tầng.

Điện thoại: 0280 3840599

Điện thoại:

Email:

Website: http://duoc.tump.edu.vn

Facebook: