Trường ĐH Y Dược ĐH Thái Nguyên Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai CTĐT trình độ đại học năm học 2023-2024http://duoc.tump.edu.vn/uploads/media/1054_Thong_bao_ve_viec_dang_ky_hoc_cung_luc_hai_CTDT_trinh_do_dai_hoc_nam_hoc_2023-2024_20230913101318728720_1.pdf