Công nhận kết quả thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ, chủ nhiệm TS. Nguyễn Thu Quỳnh